Shockwave therapie

Schokgolven kent u al, denk maar aan een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat. De Shockwaves die wij gebruiken worden opgewekt in een behandelkop (applicator) en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende geluidpulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluidsenergie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelende plaats afgegeven.

Hoe werkt Shockwave?

Onder invloed van de energie van de Shockwave reageert het lichaam met het vrijmaken van verschillende herstelstimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsactie na, waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Andere stoffen stimuleren weefselherstel.Wanneer kan Shockwave helpen?Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij 50% – 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt. Wanneer na 6 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of Shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is.

Indicaties voor Shockwave therapie.·

Standaard indicaties (Most Evident)
• Tendinopathie van Rotator cuff musculatuur
• Calcificerende tendinopathie
• Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS)
• Achillespees tendinopathie
• Fasciopathie Plantaris (hielspoor)

Gebruikelijke indicaties (wetenschappelijke studie of case report)

 • Dupuytren contractuur
 • Morbus Ledderhose
 • Epicondylitis lateralis / medialis
 • Iliotibiale band syndroom
 • Patellaire tendinopathie
 • Non Union facturen

Expert opinion

 • Mortonse neuroma
 • Tendinose gluteus minimus of medius
 • Bursitis trochanterica
 • Spierruptuur
 • Ligamentaire ruptuur

Doet de behandeling pijn?

Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal er in veel gevallen een stevige sensatie ontstaan. De therapeut zal hierbij uw tolerantiegrens niet overschrijden.

Zijn er bijwerkingen?

Shockwave is vrijwel zonder risico’s. Het kan voorkomen dat er plaatselijk blauwe plekken of hele kleine puntbloedinkjes optreden. Daarnaast kan het zijn dat, gedurende een korte periode, een verhoogde gevoeligheid optreedt. Bij abnormale bloedstolling of gevoelsstoornissen zal er niet behandeld worden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na een anamnese en onderzoek (vaak met echografie) zal de therapeut besluiten of Shockwave voor u geschikt is. Daarna wordt de behandelplaats gemarkeerd. Eerst wordt er een gel op de huid aangebracht, Eerst zullen er Shockwaves met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met 2000 – 3000 Shockwaves. Tijdens de hele behandeling moet u aangeven of de sensatie niet te hevig is. De behandeling duurt 6-10 minuten.

Wat kost een Shockwave behandeling?

Er is nog geen aparte vergoedingsregeling voor Shockwave therapie in de fysiotherapie.

FysioBB Baambrugge / FysioBB Almere-Buiten / FysioBB FooTTotaal berekenen voor een Shockwave behandeling:·

 • 1 zitting fysiotherapie (indien aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, wordt deze behandeling rechtstreeks vergoedt door uw zorgverzekeraar).

Hieronder kunt u een verklarende video zien