Revalidatie therapie

Na een operatie aan uw bewegingsapparaat is vaak moeilijk om weer op uw oude bewegings- en functioneringsniveau te komen. Een goed alternatief is dan om enkele weken volgens een vast protocol, onder de deskundige leiding van een fysiotherapeut met een specialistische kennis op het gebied van hersteltraining. Op een verantwoorde wijze wordt de belastbaarheid opgevoerd en daarmee de basis gelegd voor een goed en optimaal herstel.

Maar ook een chronische aandoening als bijvoorbeeld reuma of COPD (longen) lenen zich bij uitstek voor het trainen in kleine groepjes, met als doel om de algehele en lokale belastbaarheid te verbeteren.

Of als afsluiting van een “normale” fysiotherapiebehandeling. Om recidief te voorkomen, of om te zorgen dat u op hetzelfde niveau, als voor een lichamelijke klacht, kan functioneren.

Na een basistraining van enkele malen in u eentje onder toezicht van een fysiotherapeut, traint u verder in een klein groepje van maximaal 6 personen. Hier volgt u uw individuele trainingsprogramma, met individuele aanwijzingen en een tijdsgebonden uitvoering. ( bij beeindigen FysioR(evalidatie) is de aansluiting naar FysioSportief heel makkelijk om uw conditie op peil te houden.