Oefentherapie Cesar-Mensendieck

Wat is een Oefentherapeut Cesar?                        
Een oefentherapeut (Cesar-Mensendieck) is deskundig op het gebied van houding en beweging. De oefentherapeut heeft een vierjarige opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck afgerond en zich ontwikkeld tot persoonlijke coach om mensen te begeleiden naar een verantwoord manier van bewegen. Zo kan de oefentherapeut klachten helpen verminderen en voorkomen.

Wanneer oefentherapie?
Staan, tillen, zitten en lopen. Het zijn dagelijkse activiteiten waar niemand eigenlijk bij stilstaat. Tenzij er klachten ontstaan. Last van stijfheid, vermoeidheid en/of pijn tijdens bewegen? Schiet het weer in de rug, terugkomende nekpijn of met moeite een werkdag volhouden? Oefentherapie kan een oplossing bieden voor diverse klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Welke klachten behandelt de oefentherapeut?                                                                  
U kunt met velen klachten al bij een oefentherapeut terecht. Hieronder staan een aantal veel voorkomende klachten.

Hoofdpijn- en spanningsklachten
– Ademhalingsklachten zoals hyperventilatie
– Arbeidsgerelateerde klachten (computerwerk)   – Rug- en bekkenklachten met eventueel uitstralende pijn naar de benen
– Nek- en schouderklachten met eventueel duizeligheid
– Heup-, knie- en voetklachten met kans op een groter valrisico
– Incontinentie klachten
– Chronische aandoeningen zoals reuma en fibromyalgie

Het Oefentherapeutisch onderzoek            
De eerste sessie zal in het teken staan van het in kaart brengen van uw gezondheidsprobleem. Met behulp van een gesprek dat gevolgd wordt door een lichamelijk onderzoek besluit de oefentherapeut of oefentherapie voor u zinvol is.

Oefentherapeutische behandeling
Op basis van uw hulpvraag wordt een persoonlijk behandeldoel en plan opgesteld. Oefentherapie maakt u bewuster van alledaagse verrichtingen. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Daarbij krijgt u bewegingsoefeningen die aansluiten op uw activiteiten in het dagelijkse leven. Tijdens uw behandeling krijgt u advies hoe u klachten in de toekomst kunt voorkomen. Hierbij wordt u gestimuleerd om zelf  na te denken over oplossingen. Aanpassingen in uw  houding en uw bewegingspatroon maakt u hierdoor  makkelijker eigen. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen  laagdrempelig, maar ook  effectief.

Kwaliteit  
Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. De erkende oefentherapeut Cesar is aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Verwijzing   
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of oefentherapie in uw geval zinvol is. Oefentherapie Cesar valt ook onder de Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO). U kunt dus ook zonder verwijzing naar de oefentherapeut. Na uw aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een screening. Hierna wordt er met u besproken of u in aanmerking komt voor behandeling bij de oefentherapeut of dat een bezoek aan de huisarts alsnog gewenst is.

Vergoeding en tarieven                                                                                                                                      Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. De meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde oefentherapeut Cesar, geheel of gedeeltelijk, zijn opgenomen. Neem uw polis goed door, of vraag uw verzekeraar hoe oefentherapie Cesar voor uw vergoed wordt. De tarieven voor een oefentherapeutische behandeling kunt u vinden op de tarievenlijst in onze praktijkfolder of op onze website: www.fysiobb.nl.

Oefentherapie Cesar bij FysioBB
Laura Heibloem  is een geregistreerde oefentherapeut bij Fysiotherapie FysioBB.

Meer informatie
Wilt u meer weten over oefentherapie? Kijk op de website van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Ga naar www.oefentherapie.nl

Wat is een Kinderoefentherapie Cesar?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Behandelindicaties

Hieronder leest u de meest voorkomende hulpvragen per leeftijdscategorie.

Behandeling in de leeftijd 0-4 jaar, van baby tot peuter

  • het achterblijven in de ontwikkeling van het rollen, zitten, kruipen, staan, lopen;
  • niet soepel bewegen;
  • weinig initiatief nemen of weinig onderzoekend zijn;

Het onderzoek kan aan huis of in de praktijk van de kinderoefentherapeut plaatsvinden. Bij de behandeling van baby’s en peuters staat de advisering naar ouders en het spelenderwijs leren centraal.

Behandeling 4-12 jaar, het basisschoolkind

  • Vaak struikelen of vallen
  • Moeite met leren fietsen
  • Niet goed kunnen rennen, springen, klimmen, hinkelen, ballen

Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stellen we, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen voor thuis.  Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de (gym)leerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Kijk voor meer informatie op: https://kinderoefentherapie.nl/