Oedeem fysiotherapie

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ernstige, medische aandoening. Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een gestoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

De klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: zwelling, vermoeidheid en zwaar gevoel, pijn, beperkingen in de beweging. Beperkingen in het dagelijks functioneren, huidafwijkingen en infecties.

Er zijn 2 soorten lymfoedeem.  Prinmiar of  secundair. Een primair lymfoedeem is: als het aangeboren is. Vanaf de geboorte zijn er dan minder lymfebanen aanwezig waardoor in de loop van het leven zwellingen kunnen ontstaan. Soms wordt dit door een ontsteking uitgelokt. Lymfoedeem ontstaat in milde vorm tussen 18-35 jaar, uitgebreidere vorm soms al van kinds af aan aangeboren lymfoedeem kan uiteindelijk vaak tweezijdig zijn.
Tevens kunnen naast klachten van zwelling aan de benen zwelling elders optreden (bv. armen). De meeste vormen van lymfoedeem zijn niet erfelijk, hoewel er wel vaak aanleg in een familie kan bestaan. In de eerste  jaren wordt de zwelling vaak niet als zodanig herkend omdat deze dan nog wisselend aanwezig is.

Toch is hier dan al wel sprake van beginnend lymfoedeem waarbij een behandeling wenselijk is. Pas later zal de zwelling permanent aanwezig blijven.

Secundair is verworven en  ontstaat  bv. na een operatie, plastisch chirurgie, bestraling, tumorgroei, een trauma, het dragen van een prothese, een infectie, Chronische Veneuze Insuficientie (spataderen), medicatie gebruik.  Lymfoedeem komt relatief vaak voor na een behandeling van kanker. Daarom even de belangrijkste oorzaken hiervan:

 • lymfeklierverwijdering (hals, oksel, retroperitoneaal, bekken of lies)
 • bestraling van oksel, bekken of lies (geeft fibrosering van het lymfesysteem)
 • lymfangitis carcinomatosa c.q. ingroei en/of compressie van lymfevaten door (recidief) tumor of metastasen

De behandelmogelijkheden:

Genezing van lymfoedeem is door de behandelaar niet altijd mogelijk. De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem in b.v. arm of been. Dit om het normaal functioneren van de ledematen te herstellen. De fysiotherapeutische behandelmogelijkheden voor lymfoedeem bestaan uit:

 • Voorlichting/adviezen
 • Manuele lymfedrainage
 • Zwachtelen
 • Oefentherapie, houdings- en  bewegingsadviezen
 • Het begeleiden bij het laten aanmeten van een elastische kous (indien een stabiele situatie is ontstaan)
 • Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen
 • Lymftaping
 • Puntpompen

Verwijzing, vergoeding en tarieven:

Voor  oedeembehandeling heeft u een verwijzing nodig van de specialist of huisarts.

Vergoeding oedeemtherapie vanaf 18 jaar:

Vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering wordt mogelijk een vergoeding verstrekt vanaf de 21e behandeling als er sprake is van een chronische aandoening.

 

Wat is manuele lymfedrainge ad Vodder

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Methode:

In 1932 heeft de Deense bioloog Dr Vodder deze methode ontwikkeld.  De manuele lymfedrainage is een massagevorm, die de lymfestelsel gaat stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren. Deze techniek is een zachte massagevorm. Het doel van deze massagevorm is vochtdoorstroming te stimuleren, stagnatie te verhelpen, de immuniteit oftewel weerstand te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te  optimaliseren. De waterhuishouding wordt direct beïnvloed door stimuleren van lymfestelsel en het dempen van een verhoogd stressniveau in het lichaam.

Bij de manuele lymfedrainage wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen: de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Het  ritme moet exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het overtollige lichaamsvocht goed worden afgevoerd.

Om goed te kunnen ontspannen wordt er tijdens de behandeling (bijna) niet gepraat. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat. Heeft de patiënt buiten deze gebieden klachten, dan zal daar een specifieke behandeling op volgen.

De behandelbare klachten:

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. :

 • Zwellingen (oedeem) (lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie)
 • Verstuikingen en  bloeduitstortingen
 • Spierpijnen en spierletsels
 • Dystrofieën (voedingsstoornissen, afbraak van cellen en weefsel)
 • Reuma (ontstekingen)
 • Slijtage klachten
 • Klachten aan het zenuwstelsel (gezichtsverlamming en migraine)
 • Klachten aan het hormonenstelsel (overgang)
 • Klachten als gevolg van stress (slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen)
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Huidproblemen (chronische eczeem, acné, litteens)
 •  Longaandoeningen (chronische bronchitis, longemfyseem, astma)
 •  Bloedcirculatiestoornissen (glaucoom, etalageziekte, open wonden)
 •  Orgaanklachten (de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt)