Manuele fysiotherapie bij FysioBB

Bent u op zoek naar een specialist in manuele therapie? Kom dan naar FysioBB. Wij hebben deskundige manuele fysiotherapeuten in huis die uw bewegingsklachten in met name de wervelkolom professioneel beoordelen en een persoonlijk behandelplan voor u opstellen. Voor de manuele therapie van Marsman kunt u eveneens bij ons terecht.

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij bewegingsmogelijkheden van het lichaam centraal staan. Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van 3 jaar. Hij of zij heeft daarmee extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door een gespecialiseerde opleiding is de manueeltherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan deze specialist voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer is manuele therapie nuttig?

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Kortweg gezegd: er zijn functiestoornissen. Bewegen wordt dan moeilijk en is pijnlijk. Spieren kunnen dan gaan verkrampen en de pijn kan uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Welke klachten behandelt de manueeltherapeut?

Veel voorkomende klachten die door de manueeltherapeut positief kunnen worden beïnvloed zijn:

  • Hoofd- en nekpijn die gepaard kunnen gaan met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling tot in de armen.
  • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn.
  • Artrose van de heup.
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
  • Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt wordt door het bewegen van de nek.
  • Kaakklachten eventueel in combinatie met nekklachten.

Het manueel therapeutische onderzoek

In de eerste sessie brengen wij uw gezondheidsproblemen in kaart. Met behulp van een gesprek, dat vaak gevolgd wordt door een lichamelijk onderzoek, besluit de manueeltherapeut of manuele therapie voor u zinvol is. Na afloop van het gesprek en onderzoek wordt het behandelplan met u besproken en een prognose gemaakt.

Manueel therapeutische behandeling

De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door middel van specifieke mobiliserende of manipulerende technieken, ondersteund met adviezen, oefentherapie en instructie. De manipulerende technieken zijn gedoseerde impulstechnieken die gepaard kunnen gaan met een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Als er sprake is van een over beweeglijkheid in de gewrichten kan de manueeltherapeut met specifieke trainingsadviezen de patiënt leren zijn gewrichten door middel van spieren te beheersen. Naast het verbeteren van de functie van de gewrichten, is het optimaliseren van houding en beweging in werkzaamheden, sport en hobby’s van groot belang. Oefentherapie kan hier mogelijk ook bij helpen.

Kwaliteit

De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In het register staan ongeveer 2600 manueeltherapeuten. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een erkende beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF.

Verwijzing

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in uw geval zinvol is. Manuele therapie valt ook onder de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). U kunt dus ook zonder verwijzing van een huisarts naar de manueeltherapeut. Na uw aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een screening. Hierna wordt er met u besproken of u in aanmerking komt voor behandeling bij de manueeltherapeut of dat een bezoek aan een arts alsnog gewenst is.

Vergoeding en tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. De meeste ziektekostenverzekeraars zullen een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk vergoeden. Neem uw polis goed door, of vraag uw verzekeraar hoe manuele therapie voor uw vergoed wordt. De tarieven voor een manueel therapeutische behandeling kunt u vinden op de tarievenlijst op onze website of in onze praktijkfolder.

Manuele fysiotherapeuten bij FysioBB

Olaf van Kesteren – FysioBB Baambrugge

Karin Spruit – FysioBB Baambrugge en FysioBB Almere-Buiten

zijn geregistreerde fysiotherapeuten en manueel therapeuten.

Marsman therapie

Naast de door Olaf en Karin uitgeoefende manuele therapie heeft FysioBB Baambrugge ook de methode Marsman als manuele therapie in huis.

De therapie volgens Marsman is ontstaan na een splitsing van de oorspronkelijke manuele therapie volgens Van der Bijl, ook wel de “Utrechtse school” genaamd en Jaap Marsman, fysiotherapeut. Het typerende aan Marsman therapie is dat er uitgegaan wordt van voorkeurshouding, iets wat specifiek is voor deze therapie. Er wordt uitgegaan van het feit dat iedereen vanaf de geboorte een eigen voorkeurshouding heeft, dat wil zeggen dat men ofwel links of rechts meer gericht is of dat men meer voorkeur heeft voor een gebogen dan wel gestrekte houding. Dit is voor elk lichaamsdeel apart en verandert na de geboorte niet meer. Met simpele testen is dit bij de patiënt te onderzoeken en te controleren.

De therapie

Voordat er aan de therapie kan worden begonnen wordt er allereerst een anamnese afgenomen. Dit houdt in dat uw klachten besproken worden en dat er wat specifieke vragen gesteld worden, ook betreffende uw werk, sport en thuissituatie. Daarna volgt het onderzoek en wordt er een algemeen onderzoek gedaan zoals bij de “gewone” fysiotherapie, maar ook specifiek volgens de Marsman therapie. Dit zijn korte testjes en er wordt na het bepalen van de voorkeurshouding gekeken of er een beperking in de voorkeur, uit de voorkeur, dan wel instabiliteit is, zodat begonnen kan worden met de therapie. Deze manuele therapie bestaat uit het mobiliseren van de gewrichten via een milde techniek, waarbij u in eerste instantie zelf invloed heeft op de intensiteit (u helpt mee). Het voordeel hiervan is dat het op deze manier een hele veilige manier is van mobiliseren. De techniek bestaat uit het verplaatsen van massa d.m.v. een compressie-shift methode, dat wil zeggen dat door druk aan de ene kant de massa zich verplaatst naar de andere kant. Hiervoor moet natuurlijk een bepaalde houding aangenomen worden. Na de behandeling kan er onmiddellijk resultaat gemeten worden die ook voor de patiënt goed inzichtelijk en voelbaar is. Na de behandeling is het wel mogelijk dat u 1 of 2 dagen wat napijn heeft, maar dit hoort bij de verandering in uw lichaam en neemt altijd weer af. Daarom wordt er ook maar eens in de 7 tot 10 dagen gemobiliseerd, zodat uw lichaam de tijd heeft aan de nieuwe stand te wennen en alle weefsels zich daarop kunnen aanpassen.

Oefeningen

Na de behandeling volgens Marsman krijgt u vaak 1 of 2 oefeningen mee naar huis. Deze zijn ervoor om de voorkeurshouding ook thuis te versterken en zijn over het algemeen simpele oefeningen. Er wordt wel van u verwacht dat u de oefeningen daadwerkelijk doet en belangrijk is dat u de oefening ’s morgens doet! Ze nemen maar weinig tijd in beslag, dus het moet te doen zijn. U krijgt wel alleen oefeningen mee die moeite kosten, immers, oefeningen die makkelijk gaan zijn geen oefening meer.

Adviezen

De manuele therapie volgens Marsman heeft gemiddeld 4 tot 5 maal maximaal nodig om tot een goed resultaat te komen. Dit is in verhouding tot de “algemene” fysiotherapie vrij snel en in deze tijden van drukte en hoge kosten is dit dan ook een prettige bijkomstigheid. Na de behandeling wordt er ook gekeken naar uw houding thuis, op het werk of wat voor sport u uitoefent. Met de voorkeurshouding in gedachten kan het zijn dat het beter voor u is uw houding aan te passen. Dit kan zijn achter de computer, maar ook heeft u misschien een verkeerd kussen of heeft u niet de meest ideale houding als u televisie kijkt. Dit zijn allemaal houdingen die veel invloed hebben op uw lichaam, maar waar u meestal niet te lang bij stil staat. De adviezen die u krijgt zijn uiteraard speciaal voor u en gelden niet voor iemand anders met “dezelfde” klachten. Vraag uw fysiotherapeut of behandeling volgens Marsman voor u geïndiceerd is en ervaar of dit voor u een effectieve oplossing is.

Monique Slinger is een geregistreerd fysiotherapeut en Marsman therapeut bij FysioBB Baambrugge.